|


|


|

ETKİNLİK KİTAPÇIĞI ÖNSÖZ YAZIM

ETKİNLİK KİTAPÇIĞI ÖNSÖZ YAZIM

30 Ağustos İlkokulu olarak ilkokul çağında çocuklarımızın eğitim hedeflerini

saptarken çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür.

Eğitimci olarak başarılı bir ilkokul eğitimini amaçlıyorsak içine anne-babayı da alan, aile

eğitimini kapsayan, önem veren hedefler oluşturmak zorundayız.

İlkokul da eğitime anne-babanın katılabilmesi için, okul tarafından ailelerin

program hakkında bilgilendirilmeleri hatta yazılı olarak programın verilmesi

gerekmektedir. Program hakkında verilen yazılı bilgiler aile ve okul arasında iyi bir

iletişim ve anlaşma için sağlam bir temel oluşturur. Okulda verilecek eğitimin yararlı

olabilmesi için öncelikle aileleri önemseyerek onlarla olumlu iletişim içine girilmesi

gerekmektedir. Ailelerle olumlu iletişim sağlama bir anda gerçekleşmeyip, her ailede

farklı sürede gerçekleşebilir. Programda diğer ailelerle etkileşim ve iletişim içinde

olmaları da veliler için destek ve teşvik oluşturabilir. Aile destek programları yoluyla

anne-babaları bilgilendirmek, yeni beceriler kazandırmak ve sorunlarına danışmanlık

yapmak, aile içi ilişki dinamiğini geliştirmekte ve çocuğun gelişimini hızlandırmaktadır.

İlkokul da eğitim; planlı ve programlı yapıldığında bir eğitim sürecidir. Eğer

verilen eğitimin evde de devam etmesi amaçlanıyor ise; İlkokul da eğitim programı

hazırlanırken sadece çocuk değil, ailesi de program içinde düşünülmelidir.15. Milli

Eğitim Şurası’nda alınan ““Aile Katılım Programları” ve “Ana-Baba Okulları”

yaygınlaştırılmalı” kararı ile aileyi de hedef almanın gerekliliği belirtilmiştir. Bu nedenle

okul-aile işbirliğinin sağlanmasının çocukta istenen davranışların geliştirilmesi

açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

Bu seminerlerin çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağı ümidiyle tüm

velilerimizin eğitim seminerlerimize katılması biz eğitimcileri çok mutlu edecektir.

Copyrigt © 2022- Şahin Civil / www.sahincivil.com Tüm Hakkı Saklıdıdır. ®