|


|


|

Veli Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

Veli Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

Öğrencilerimiz ve velilerimiz için her ay en az üç seminer sloganıyla çıktığımız yolda 1. Seminerimiz " Teknoloji ve internet bağımlılığı", 2. seminerimiz " Çocuklarınız davranışlarıyla size neyi anlatıyor", 3. seminerimiz ise 7 Aralık tarihinde okulumuzun konferans salonunda "Çocuk yetiştirmede kurallar ve sınırlar" konusunda olacak olup tüm velilerimiz davetlidir.

30 Ağustos İlkokulu olarak ilkokul çağında çocuklarımızın eğitim hedeflerini saptarken çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Eğitimci olarak başarılı bir ilkokul eğitimini amaçlıyorsak içine anne-babayı da alan, aile eğitimini kapsayan, önem veren hedefler oluşturmak zorundayız.

 İlkokul da eğitime anne-babanın katılabilmesi için, okul tarafından ailelerin program hakkında bilgilendirilmeleri hatta yazılı olarak programın verilmesi gerekmektedir. Program hakkında verilen yazılı bilgiler aile ve okul arasında iyi bir iletişim ve anlaşma için sağlam bir temel oluşturur. Okulda verilecek eğitimin yararlı olabilmesi için öncelikle aileleri önemseyerek onlarla olumlu iletişim içine girilmesi gerekmektedir. Ailelerle olumlu iletişim sağlama bir anda gerçekleşmeyip, her ailede farklı sürede gerçekleşebilir. Programda diğer ailelerle etkileşim ve iletişim içinde olmaları da veliler için destek ve teşvik oluşturabilir. Aile destek programları yoluyla anne-babaları bilgilendirmek, yeni beceriler kazandırmak ve sorunlarına danışmanlık yapmak, aile içi ilişki dinamiğini geliştirmekte ve çocuğun gelişimini hızlandırmaktadır.

İlkokul da  eğitim; planlı ve programlı yapıldığında bir eğitim sürecidir. Eğer verilen eğitimin evde de devam etmesi amaçlanıyor ise; İlkokul da  eğitim programı hazırlanırken sadece çocuk değil, ailesi de program içinde düşünülmelidir.15. Milli Eğitim Şurası’nda alınan ““Aile Katılım Programları” ve “Ana-Baba Okulları” yaygınlaştırılmalı” kararı ile aileyi de hedef almanın gerekliliği belirtilmiştir. Bu nedenle okul-aile işbirliğinin sağlanmasının çocukta istenen davranışların geliştirilmesi açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

Bu seminerlerin çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağı ümidiyle tüm velilerimizin eğitim seminerlerimize katılması biz eğitimcileri çok mutlu edecektir.

 

Şahin CİVİL

OKUL MÜDÜRÜ

Copyrigt © 2022- Şahin Civil / www.sahincivil.com Tüm Hakkı Saklıdıdır. ®